Nacházíte se: Udržitelnost

Udržitelnost

Naše motto: Konej dnes, mysli na zítřek

Jako rodinná firma myslíme a jednáme nezávisle se zaměřením na udržitelnost a etické aspekty. To vše s odhodláním nám vlastním. Naše strategie není založená na krátkodobých cílech, ale na dlouhodobém pozitivním vlivu na společnost a naše zaměstnance.

Ekologická a sociální odpovědnost byla pro Hettich vždy důležitá. To se projevuje ve všeobecném závazku vůči společnosti a také skrze četné investice do technologií, díky kterým pracujeme s menším dopadem na životní prostředí, zato s větší úsporou energií i zdrojů. Jsme totiž přesvědčeni, že odpovědné a udržitelné jednání nebrání ekonomickému růstu společnosti, ale naopak ho v dlouhodobém horizontu podporuje.

Pro nás jako rodinnou firmu, v jejímž vedení aktuálně stojí čtvrtá generace rodiny Hettich, je udržitelnost zcela přirozenou součástí firemní kultury. Naším cílem je kombinovat obchodní úspěchy s ekologickou, sociální a osobní zodpovědností.

Etický kodex

V Hettichu vyznáváme etické obchodní praktiky. A dbáme na to, abychom všechny kolegyně a kolegy motivovali k jejich dodržování.

ETICKÝ KODEX HETTICH

Kvalita

Naše výrobky dodávají vašemu nábytku komfortní pohyblivost pro mnoho let. Mezinárodní certifikát řízení kvality ISO 9001 potvrzuje naše neustálé zlepšování.

NAŠE VIZE KVALITY


Udržitelnost

Ve skupině Hettich přijímáme zvláštní zodpovědnost za uchování přírodních zdrojů a za pracovní bezpečnost svých zaměstnanců.

PRINICPY TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

 

Ekologická zodpovědnost: Bereme to vážně

S energiemi pracujeme efektivně. Zachováváme zdroje surovin. Investujeme do udržitelných technologií. To je naše ekologická politika pro výrobu, logistiku a infrastrukturu.

SUSTAINABILITY REPORT STR. 39 – 57

 • EMAS
  • Neustále pracujeme snižování našeho dopadu na životní prostředí. To potvrzuje certifikát nejpřísnějšího systému evironmentálního managementu na světě EMAS, vč. ISO 14001.
 • MANAGEMENT ENERGIÍ A ZDROJŮ
  • Elektřina z obnovitelných zdrojů, kombinovaná výroba tepla a elektřiny, využití odpadního tepla - to je jen několik málo příkladů našeho závazku neustále snižovat emise CO2 a systematicky zvyšovat naši energetickou efektivitu.
 • BUDOVY
  • Koncept udržitelných budov je součástí naší ekologické strategie - výsledkem je mimo jiné, že některé z budov skupiny Hettich nesou ocenění "Green building Award" nebo "Best Practice Energy Efficiency".
 • LOGISTIKA A DOPRAVA
  • Aktivní využívání elektromobilů a nabíjecích stanic, multimodální systém přepravy, benefity jako hybridní služební vozy a možnost nabíjení přímo v areálu firmy, efektivní plánování služebních cest a další. Tím vším přispíváme ke snížení emisí CO2 z pohledu dopravy.
 • BALENÍ
  • Naši experti na balení vyvíjí ta nejlepší řešení s heslem "vyvarovat se, použít, zrecyklovat".
 • LÁTKY NEZÁVADNÉ ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
  • Již více než 15 let Hettich dobrovolně indentifikuje, hodnotí a reguluje veškeré látky, které by mohly být závadné pro zdraví a životní prostředí přísněji, než ukládá zákon.

 

Hettich jako zaměstnavatel: Lidé. Férovost. Osobní zodpovědnost

V Hettichu jsou lidé nejdůležitější. Různorodost a rovnost příležitostí je nedílnou součástí naší firemní kultury. Skrze kvalitní školení a vzdělávání zaměstnanců zabezpečujeme další generace schopných a samostatných kolegyň a kolegů. Zdraví a bezpečnost naši zaměstnanců je nejvyšší prioritou.

SUSTAINABILITY REPORT STR. 21 – 33

 • FIREMNÍ KULTURA
  • Chceme vytvářet pracovní prostředí, kde může každý zaměstnanec naplno využít svoji vášeň a osobní kvality a zkušenosti k dosažení společných cílů.
 • RŮZNORODOST A ROVNOST PŘÍLEŽITOSTÍ
  • Věříme, že rovnost příležitostí a jejich různorodost jsou zásadní pro náš mezinárodní obchodní úspěch.
 • ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ
  • Jako zaměstnavatel chceme být dlouhodobě konkurenceschopní. To znamená mít kompetentní a loajální zaměstnance. Díky různým možnostem osobního rozvoje dáváme našim zaměstnancům možnost růst a využívat všech možností, které mezinárodní prostředí skupiny Hettich nabízí.
 • ZDRAVÍ A BEZPEČNOST
  • "Safety Excellence" je systém, díky kterému zvyšujeme bezpečnost na pracovišti a snižujeme počet nehod a pracovních úrazů. Podporujeme naše kolegyně a kolegy v tom, aby dbali o svoje zdraví.

 

Závazek vůči společnosti: Soužití s přidanou hodnotou

V Hettichu usilujeme o férovou a vzdělanou společnost. Finančními i věcnými dary podporujeme vzdělávání, neziskové organizace a dobrovolnické aktivity v našem regionu.

SUSTAINABILITY REPORT STR. 34 – 38

 • LOKÁLNÍ ZÁVAZKY
  • Jako mezinárodní společnost nezapomínáme ani na podporu jednotlivých regionů a komunit, ve kterých se nachází naše pobočky.
 • AKTIVITY DOBROVOLNÍKŮ
  • Mnoho našich zaměstnanců se ve svém volném čase věnuje dobrovolnické práci. A my tyto neziskové organizace každý rok podporujeme díky projektu Hettich Aktivity dobrovolníků.
 • SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI
  • V mladých lidech je naše budoucnost. Proto nabízíme studentům již od útlého věku možnost nahlédnout do reálného provozu nejen díky našemu stipendijnímu programu. Spolupracujeme s několika středními i vysokými školami, kde studentům nabízíme možnost praxe, pomoci se závěrečnou prací i s výzkumem.

 

Report udržitelnosti: Naše priority a cíle

V rámci naší udržitelné strategie jsme si stanovili dlouhodobé cíle v oblasti ekologické, společenské a osobní zodpovědnosti. Věříme, že právě v těchto oblastech je velký prostor k růstu.

SUSTAINABILITY REPORT 2023

V Hettichu jsme si stanovili důležitý cíl: naše pobočky po celém světě se stanou klimaticky neutrálními! Přijímáme totiž zodpovědnost za svět, ve kterém žijeme. To pro nás znamená následující: Vyhýbáme se tvorbě emisí všude, kde je to možné, a redukujeme je, jak jen to jde. Emise, kterým nemůžeme zamezit nebo je redukovat, vykompenzujeme.

 


 

Důležité dokumenty

Vnitřní směrnice

Etický kodex

Principy trvale udržitelného rozvoje

Politika kvality

Udržitelnost

Sustainability report 2023

Environmentální prohlášení 2022

Naše cíle a závazky životnímu prostředí

Certifikáty

EMAS

ISO 9001

ISO 14001

 

Klikněte na obrázek pro spuštění videa.